افتخارات

برگ‌‌‌‌‌‌هايي از افتخارات
 

دريافت نشان درجه‌يك هنري از وزير فرهنگ و ارشاد (1387)

 

لوح تقدير در مراسم اختتاميه دومين جشنواره هنرهاي تجسمي دامون فر (1387)