گفت‌‌وگو

ایران و جهان را درست ندیدم
«یک سفر گروهی با نقاشان دیگر مثل سهراب و...؛ از راه زمینی فرانسه رفتیم و ترکیه و بلغارستان را هم دیدیم. یک سفر هم پیش برادرم که در پاریس زندگی می‌کرد، رفتم. دیگر نتوانستم هیچ کجا بروم. نه ایران را درست دیدم و نه دنیا را.»

متن کامل >>


عيادتي كوتاه از خالق نقش‌هاي خاطره‌انگيز
با ورق زدن برگ‌هايي از اوراق تاريخ فرهنگ و هنر ايران معاصر به نام « احمد اسفندياري» بر مي‌خوريم كه از پيشگامان و نسل اول نقاشان نوگراي ايران است.

متن کامل >>


هنرمند باید به خلاقیت خود ایمان داشته باشد
«هنرمند باید به خلاقیت خود ایمان داشته باشد. من هنوز به آثار گذشته‌ام می‌اندیشم و همین باعث می‌شود تا اثری تازه‌تر خلق كنم.»

متن کامل >>